Keuring wettelijk verplicht

Sinds 2013 is een keuring eens per vijf jaar wettelijk verplicht voor klimaatinstallaties met een koelvermogen van 12KW of meer. Tijdens de keuring beoordeelt een erkende expert de energieprestaties van de installatie.

Prestaties installatie optimaliseren

De bevindingen worden samengevat in een heldere adviesrapportage. De rapportage geeft inzicht in de energieprestaties en bevat aanbevelingen voor aanpassingen die de prestaties van uw installatie optimaliseren. De voordelen van een optimaal presterende installatie:

  • energiebesparing en dus kostenbesparing
  • meer comfort
  • optimaal werkklimaat
  • minder kans op storingen
  • lagere CO2-uitstoot

Erkend

Van Berkum Klimaat en Duurzaam is erkend voor het uitvoeren van keuringen en aanpassingen van klimaatinstallaties. Onze expertise en ervaring stellen ons in staat de werkzaamheden snel en grondig en met minimale hinder uit te voeren.

Neem voor meer informatie contact met ons op.