Realistisch verduurzamen: stapsgewijs naar 2030 - Van Berkum Naar hoofdinhoud

Realistisch verduurzamen: stapsgewijs naar 2030

Klimaatdoelen, extreem hoge energiekosten; je bedrijf verduurzamen is onvermijdelijk geworden. Maar verduurzamen kost tijd en geld. En dat heb je als mkb-ondernemer niet altijd in overvloed. Gelukkig hoeft niet alles in één keer en kun je ook stapsgewijs verduurzamen; eerst het een en dan het ander. Met het bedrijfseconomisch perspectief als leidraad. Realistisch verduurzamen noemen we dat. Zo vliegen we de duurzaamheidsvraagstukken van onze klanten aan. En zo hebben we het als mkb-bedrijf zelf ook aangepakt.

In het Klimaatakkoord hebben organisaties en bedrijven in Nederland afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan en zo de opwarming van de aarde te beperken. Het kabinet streeft naar ten minste 55 procent reductie van broeikasgassen in 2030. Dat betekent dat bedrijven in elke sector, groot en klein, moeten verduurzamen. Ook mkb-bedrijven. Dus wij zelf ook; ook wij moeten onze processen, ons pand en ons wagenpark vergroenen. We spreken dus uit ervaring als we zeggen dat we begrijpen dat er veel op het bord van ondernemers ligt.

Bedrijfseconomisch perspectief

Toch is verduurzamen vaak een kwestie van ‘gewoon’ beginnen. Het startpunt is het antwoord op de vraag: wat heeft jouw bedrijf precies nodig en welke duurzaamheidsoplossing past dan het beste bij jouw specifieke vraag, je planning én je budget. Je benadert het duurzaamheidsvraagstuk dus vanuit bedrijfseconomisch perspectief. En daar past een stapsgewijze aanpak prima bij. Want elke afzonderlijke stap levert een energiebesparing op, dus je profiteert meteen van de voordelen. En, niet onbelangrijk, je investeert óók stapsgewijs. Dát bedoelen we met ‘realistisch’ verduurzamen.

Stapsgewijze aanpak

Zo hebben we het zelf ook aangepakt. Allereerst hebben we ons pand extra geïsoleerd. Daarna hebben we een warmtepomp geïnstalleerd. Dat leverde niet alleen een reductie op van onze CO2-uitstoot, maar ook van onze energiekosten. Zo konden we in 2009 al helemaal van het gas af. Vervolgens hebben we enkele zonnepanelen geplaatst. De jaren daarna hebben we wat kleinere aanpassingen gedaan, zoals ledverlichting en tijdschakelaars. Dat helpt natuurlijk ook om energie te besparen. Nu zijn we bezig met onze volgende stap: het hele dak volleggen met zonnepanelen. En uiteindelijk willen we ook toe naar een elektrisch wagenpark. Maar ook bij ons kan (en hoeft) niet alles kan in één keer!

Taylor made oplossing

Als merkonafhankelijk specialist op het gebied van duurzame klimaat- en energiesystemen hebben we dagelijks met duurzaamheidsvraagstukken te maken. Dus we kunnen de mogelijkheden en de consequenties daarvan snel en helder op een rij zetten. We gaan samen met onze klant om tafel om te bekijken: hoe ziet de situatie eruit; waar wil je naartoe en welke praktische oplossingen passen daarbij; doen we alles ineens of gaan we stapsgewijs verduurzamen? Zo komen we tot een taylor made oplossing voor jouw duurzaamheidsvraagstuk. En zo kun je ook jouw bedrijf – in kleine of grote stappen – realistisch verduurzamen en bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen.

Rob van Berkum
0412-631635
info@van-berkum.nl