Synthon

“Veel meer dan een leverancier” – Cor Snelleman, Facility Management / Hoofd Techniek Synthon

“Van Berkum is wat mij betreft veel meer dan alleen een leverancier. Elke opdracht die Synthon bij hen onderbrengt, begint met een persoonlijk open gesprek. Waarin geïnventariseerd wordt wat we nodig hebben.

Sámen vullen we dan van begin tot eind het hele plaatje in. Hierdoor is er een goede vertaling van onze wensen naar de technische mogelijkheden. De daarbij afgesproken planning wordt altijd gehaald. Ook als er gaandeweg de rit aanpassingen nodig zijn als gevolg van bepaalde veranderingen in ons bedrijf. Een farmaceutisch bedrijf is immers continu in beweging. In het geval van aanpassingen perst Van Berkum niet het ‘sap uit de citroen’. De meerkosten zijn verantwoord en worden in goed onderling overleg bepaald. Van Berkum denkt dus vanuit de klant. In de 13 jaren die wij al met hen samenwerken, is er een vertrouwensband ontstaan waaraan wederzijds niet wordt getornd.”

> Website Synthon