Naar hoofdinhoud

Bijdragen aan de wereld om ons heen

Van Berkum Klimaat en Duurzaam bestaat 50 jaar. Een mijlpaal die we op 14 september vieren. Met onze mensen, en met onze klanten. Want alleen dankzij hen staan we waar we nu staan. Maar een 50-jarig jubileum stemt ook tot nadenken. We stelden onszelf de vraag: wat en hoe kunnen we met ons familiebedrijf bijdragen aan de wereld om ons heen? Het antwoord op die vraag vonden we… in Madagaskar.

In de afgelopen jaren is de duurzaamheidsopgave steeds groter en urgenter geworden. Om klimaatverandering af te remmen moeten we verduurzamen. En ja, dat kost geld. Maar het levert ook wat op: een besparing op je energiekosten bijvoorbeeld, en een betere marktwaarde van je pand. In Nederland kunnen we de duurzaamheidsopgave vanuit (bedrijfs)economisch perspectief benaderen. Maar in ontwikkelingslanden hebben ze die luxe niet. Terwijl juist deze landen vaak het meest kwetsbaar zijn en het hardst worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering.

Business Buddy

Dat was voor ons de reden om ons als Business Buddy te verbinden aan het project ‘Klimaatslimme dorpen’ van UNICEF in Madagaskar. UNICEF wil met dit innovatieve project de impact van de gevolgen van klimaatverandering op kinderen verkleinen door 20 kwetsbare dorpen in het zuiden van Madagaskar klimaatslim te maken. Dat gebeurt onder meer door deze dorpen toegang te geven tot duurzame elektriciteit en internet. Om de duurzaamheid van het project te waarborgen wil UNICEF lokale bedrijven trainen in de bouw en het onderhoud van de nieuwe voorzieningen. Over realistisch verduurzamen gesproken!

Gedeelde verantwoordelijkheid

Een land als Madagaskar helpen verduurzamen gaat verder dan alleen het klimaatvraagstuk. Het gaat er ook om dat we onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de planeet erkennen, dat we sociale en economische rechtvaardigheid bevorderen en technologische vooruitgang stimuleren. Door te participeren in het project van UNICEF willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Want we hebben als familiebedrijf niet alleen oog voor onze business, maar ook voor de wereld om ons heen. En dus zetten we graag een stap extra om die wereld een beetje mooier en beter te maken. Zodat de generaties na ons, onze eigen kinderen maar ook de meest kwetsbare, een duurzame, gezonde en veerkrachtige toekomst in een leefbare wereld tegemoet gaan.

Rob van Berkum

 

Meer weten over ons Business Buddy-project?
Kijk op www.unicef.nl/projecten/klimaatslimme-dorpen.

Wil je bijdragen aan dit project?
Scan dan de QR-code: